Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

Wykaz dorobku naukowego

red. Katarzyna Purc-Kurowicka

                                                           Wykaz dorobku naukowego

 

 1. Purc – Kurowicka K.: Niezależność prokuratorska i jej gwarancje, „ Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej”, Rzeszów 2006, z. 7, Nr 228, s. 156-166.
 2. Purc – Kurowicka K., Janda A.: Zasady odpowiedzialność cywilnej za wypadki drogowe, [w:] Materiały konferencyjne I Polskiego Kongresu Drogowego „ Lepsze drogi – lepsze życie”, Warszawa 2006, s. 135-145.
 3. Purc – Kurowicka K.: „Wyjątki od zasady swobodnego przepływu osób w Unii Europejskiej”. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007, z. 9, Nr 239, s. 95-107.
 4. Purc – Kurowicka K., Janda A.: Zagadnienia prawne dotyczące uzyskiwania licencji                   i zezwoleń  w transporcie drogowym, [w] Prawno – ekonomiczne i techniczne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym, red. K. Lejda, K. Rajchel, S. Wieczorek, Rzeszów-Krasiczyn 2007, s. 137-144.
 5. Purc – Kurowicka K., Janda A.: Zagadnienia prawne dotyczące uzyskiwania licencji                   i zezwoleń  w transporcie drogowym, „Paragraf na drodze” Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2007, nr 10, s. 15-23.
 6. Purc – Kurowicka K: Rola premiera podczas II wojny światowej i w okresie Polski Ludowej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Warszawa 2007, nr 1 ( 6), s. 13-140.
 7. Purc – Kurowicka K.: Instytucja Prezesa Rady Ministrów w okresie rozbiorów i II Rzeczypospolitej Polskiej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania               i Administracji w Warszawie, Warszawa 2007, nr 1 ( 6), s. 119-129.
 8. Purc – Kurowicka K.: Wyjątki od zasady swobodnego przepływu osób w Unii Europejskiej Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007, z. 9; Nr 239, s. 95 -106.
 9. Purc – Kurowicka K.: Propozycje zmian dotyczących funkcjonowania prokuratury jako organu czuwającego nad bezpieczeństwem wewnętrznym państwa, [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne we współczesnym państwie, red. E. Ura, K. Rajchel .M Pomykała,                         S. Pieprzny, Rzeszów 2008, s. 409-416.
 10. Purc – Kurowicka K., Janda A.: Zasady i warunki wydawania oraz cofania pozwoleń na broń palną w kontekście bezpieczeństwa państwa, [w:] Bezpieczeństwo i zagrożenia współczesnego świata, red. I. Oleksiewicz, A. Olak, Rzeszów 2008, s. 67-73.
 11. Purc – Kurowicka K., Janda A.: Czy zamach stanu jest aktem terroryzmu politycznego, [w:] Bezpieczeństwo i zagrożenia współczesnego świata, red. I. Oleksiewicz, A. Olak, Rzeszów 2008, s. 122-128.
 12. Purc – Kurowicka K.: Swoboda przemieszczania się pracowników w systemie prawa wspólnotowego, [w:] Społeczeństwo polskie na tle przemian społecznych, red.                           I. Oleksiewicz, S. Wieczorek, A. Olak, Rzeszów 2009, s. 59-69.
 13. Purc – Kurowicka K.: Prawa wynikające ze swobody przepływu osób w Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009, z. 16; Nr 260 1/2009, s. 139- 152.
 14. Purc – Kurowicka K. Kurowicka M., Jurysdykcja sądowa i współpraca wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich z Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości                 w zakresie uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych             i handlowych, [w:] Współpraca instytucjonalna w Unii Europejskiej, red. I. Oleksiewicz, M. Pomykała, K. Rajchel, Rzeszów 2010, s. 91-105.
 15. Purc – Kurowicka K. , Janda A: Współdziałanie Prezesa Rady Ministrów i Prezydenta na rzecz bezpieczeństwa państwa a prawa i wolności obywatela, [w:] Rola i znaczenie bezpieczeństwa powszechnego a ochrona praw człowieka, red. I Oleksiewicz,                           M. Pomykała, K. Rajchel, Warszawa 2011, s. 86-93.
 16. Purc – Kurowicka K.: Nadzór Prezesa Rady Ministrów nad Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefem Agencji Wywiadu w sprawach zarządzania kryzysowego, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011, z. 18, s. 165-172.
 17. Katarzyna Purc-Kurowicka ,Elektroniczne postępowanie upominawcze jako bezpieczna dla obywatela, nowa technologia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, „Nowoczesne technologie – źródło zagrożeń i narzędzie ochrony bezpieczeństwa” I. Oleksiewicz, M. Polinceusz, M. Pomykała, Rzeszów 2014, s. 75-85.
 18. Purc – Kurowicka K., Rozporządzenia jako akt normatywny wydawany przez Prezesa Rady Ministrów, Humanites and Social Sciences, 4/2014, X-XII 2014, s. 193-205.
 19. Purc-Kurowicka K., Problemy bezpieczeństwa w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości – wybrane aspekty związane z informatyzacją postępowania sądowego, M. Pomykała, M. Polinceusz (red.) Dylematy bezpieczeństwa współczesnego państwa. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Rajchelowi,  Rzeszów 2015, s. 427-435.
 20. Purc – Kurowicka K.,Ciechanowska J., Bezpieczeństwo państwa  a wolność sumienia i wyznania, Państwo, prawo, bezpieczeństwo, red. A. Babiński, M. Jurgilewicz, N. Malec, Szczytno 2015, s. 17-26. 
 21. Purc – Kurowicka K., Ciechanowska J., Ochrona obywatela w przypadku niewypłacalności dłużnika - wpływ instytucji skargi pauliańskiej na podniesienie bezpieczeństwa obywateli, Współczesne ujęcie polityki bezpieczeństwa państwa, I. Oleksiewicz, W. Goneta, Warszawa 2016, s. 137-153.
 22. Purc – Kurowicka K., Ciechanowska J., Nadzór nad urzędami administracji rządowej w Polsce pełniącymi funkcję ochrony bezpieczeństwa państwa, Rola i znaczenie państwa jako gwaranta bezpieczeństwa obywateli, I. Oleksiewicz, O. Jurgilewicz, Rzeszów 2016 r.  
 23. Purc – Kurowicka K., Akt normatywny Prezesa Rady Ministrów jako jedna z prawnym form ochrony prawa podmiotowego obywateli do bezpieczeństwa, „Formy ochrony bezpieczeństwa – aspekty prawne”, D. Kamuda, M. Polinceusz Rzeszów 2016, s. 115-132.(ISBN 978-83-7934-114-6)
 24. Purc – Kurowicka K., Szwed K., Rozporządzenia a zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, Justynka 2016, Ius et Administratio zeszyt naukowy 2/2016, s. 80-89.         http://iusetadministratio.eu/22016-602.html
 25. Purc – Kurowicka K. Bonusiak E., Proces pauliański jako prawo podmiotowe obywatela do bezpieczeństwa, Państwo, prawo, bezpieczeństwo, Tom III, A.Babiński, M. Jurgilewicz, N. Malec, Szczytno 2017, s. 9-19, (ISBN 978-83-7462-566-1, e-ISBN 978-83-7462-567-8).
 26. Purc-Kurowicka K. (red.), Bezpieczeństwo publiczne na terenie województwa podkarpackiego, Rzeszów 2017.


 

 

 

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję